Quan trắc chuyển vị tường vây

Giá bán: Liên hệ

  Mô tả ngắn

  Máy sử dụng: GK604D-50m

  Quan trắc chuyển dịch tường vây các công trình tòa nhà cao tầng, chuyển dịch ngang đập, cầu đường..

  Xử lý báo cáo số liệu định kỳ theo yêu cầu

  - +

  Dịch vụ đo dạc và lập báo cáo quan trắc chuyển vị tường vây cho các công trình tòa nhà cao tầng, cầu cống, đập, đường bộ..