Đo ứng suất bê tông 4200 -Geokon(Mỹ)

Giá bán: Liên hệ

  • Mã: 4200

Mô tả ngắn

Đo ứng suất bê tông kiểu dây rung

- +

Đo ứng suất bê tông 4200 được sản xuất trên công nghệ dây rung. Tùy theo từng mục đích sử dụng ta có dòng sản phẩm tương ứng

Model 4202 đo ứng suất khối nhỏ trong thời gian ngắn

Model 4200 đo ứng suất bê tông khối lớn trong thời gian ngắn như đo ứng suất sàn, cọc khoan nhồi

Model 4210 đo ứng suất bê tông khối lớn thường được thiết kế cho các công trình lâu năm, đập thủy điện, thủy lợi

Đối với model 4200: mã 4200A-2 cho dây tín hiệu xanh 02-250V6-M, mã 4200A-1 cho dây đỏ mã 02-187V3