Lắp đặt hệ thống quan trắc

Giá bán: Liên hệ

  Mô tả ngắn

  Lắp đặt hệ thống quan trắc ứng suất bê tông, ứng suất cốt thép, quan trắc thấm, quan trắc chuyển vị, quan trắc lún, quan trắc khe co giãn..

   

  - +

  Lắp đặt hệ thống quan trắc cho đập thủy điện, cầu đường

  + Cảm biến đo nhiệt độ

  + Cảm biến quan trắc thấm

  + Cảm biến đo mực nước hồ chứa

  + Cảm biến đo ứng suất bê tông

  + Cảm biến đo khe co giãn

  + Cảm biến đo lưu lượng nước qua tràn

  + Cảm biến đo lún

  + Đo chuyển vị đứng, ngang

  + Lắp đặt hệ thống quan trắc tự động

  Lắp đặt ống đo chuyển vị tường vây tòa nhà cao tầng

  + Đo ứng suất cọc nhồi

  + Đo ứng suất sàn

  + Đo chuyển vị tường vây

  + Đo lún

  + Đo nghiêng

  + Đo mực nước ngầm