Phần mềm quan trắc tự động Loggernet

Giá bán: Liên hệ

  • Mã: Loggernet

Mô tả ngắn

- +

Phần mềm quan trắc tự động Loggernet được thiết kế để vận hành với các thiết bị, modul được sản xuất bởi hãng Cambell Scientific.

Thiết bị cho phép thiết lập cấu hình hệ thống thiết bị

Hiển thị các dữ liệu, biểu đồ theo thời gian thực

Lập trình dữ liệu thiết bị hiển thị

Thiết lập chế độ thu thập dữ liệu định kỳ vào máy tính

Xử lý và báo cáo số liệu qua bảng tính, biểu đồ

Cảnh báo khi các giá trị đo vượt quá giới hạn bằng còi, chuông báo, đèn hoặc điện thoại