Đo ứng suất bê tông Model 4100

Giá bán: Liên hệ

  • Mã: 4100

Mô tả ngắn

Thiết bị được dùng để đo ứng suất giầm thép, trụ cầu..

- +

Đo ứng suất trong các đường ống, giầm thép, công trình xây dựng..
Cảm biến được sử dụng để đo ứng suất trên bề mặt kết cấu thép. Ngoài ra chúng cũng được dùng để đo ứng suất các loại vật liệu khác.
Nguyên lý hoạt động: Thiết bị được sử dụng bằng cách hàn hai đầu vào khung hoặc giầm thép cần đo ứng suất. Sự thay đổi chiều dài giầm thép sẽ dẫn tới sự thay đổi chiều dài cảm biến. Kết quả của sự thay đổi này sẽ được đo lại nhờ máy đo xách tay GK403, Gk404, hoặc datalogger. Hệ thống phần mềm tích hợp sẵn trong máy đo và dataloger sẽ tự động quy đổi giá trị chiều dài đo được thành thành giá trị ứng suất tương ứng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
4100 4150 4151 4151-1
Dải đo 3000µɛ 3000µɛ 3000µɛ 3000µɛ
Độ phân giải 0.4µɛ 0.4µɛ 0.4µɛ 1.0µɛ
Độ chính xác ±0.5 F.S. ±0.5 F.S. ±0.5 F.S. ±0.5 F.S.
Độ phi tuyến <0.5 F.S. <0.5 F.S. <0.5 F.S. <0.5 F.S.
Nhiệt độ làm việc -200C tới +800C -200C tới +800C -200C tới +800C -200C tới +800C
Chiều dài làm việc 51mm 51mm 51mm 51mm
Máy đo GK405, GK404, Datalogger GK403, GK404, Datalogger GK403, GK404, Datalogger GK403, GK404, Datalogger