Đo ứng suất bê tông 4370 Geokon

Giá bán: Liên hệ

  • Mã: 4370

Mô tả ngắn

Do những ưu điểm của mình như giá thành phân tích thấp, phân tích trực tiếp mà không phải qua công đoạn phá mẫu, khả năng tự động hóa cao…

- +

Hiện nay việc quan trắc tự động kim loại nặng trong nước là yêu cầu cấp bách của công tác quản lý môi trường. Các phương pháp phân tích kim loại nặng truyền thống như hấp thụ nguyên tử AAS, ICP rất tốn kém và phải làm việc trrong môi trường ổn định của phòng thí nghiệm.

Do những ưu điểm của mình như giá thành phân tích thấp, phân tích trực tiếp mà không phải qua công đoạn phá mẫu, khả năng tự động hóa cao… phương pháp cực phổ phân tích lượng vết kim loại nặng trong nước đã được hồi sinh và phát triển trở thành các trạm quan trắc tự động KLN trong nước uống, nước cấp, nước mặt, nước thải…
Hiện nay việc quan trắc tự động kim loại nặng trong nước là yêu cầu cấp bách của công tác quản lý môi trường. Các phương pháp phân tích kim loại nặng truyền thống như hấp thụ nguyên tử AAS, ICP rất tốn kém và phải làm việc trrong môi trường ổn định của phòng thí nghiệm.

Do những ưu điểm của mình như giá thành phân tích thấp, phân tích trực tiếp mà không phải qua công đoạn phá mẫu, khả năng tự động hóa cao… phương pháp cực phổ phân tích lượng vết kim loại nặng trong nước đã được hồi sinh và phát triển trở thành các trạm quan trắc tự động KLN trong nước uống, nước cấp, nước mặt, nước thải…
Hiện nay việc quan trắc tự động kim loại nặng trong nước là yêu cầu cấp bách của công tác quản lý môi trường. Các phương pháp phân tích kim loại nặng truyền thống như hấp thụ nguyên tử AAS, ICP rất tốn kém và phải làm việc trrong môi trường ổn định của phòng thí nghiệm.

Do những ưu điểm của mình như giá thành phân tích thấp, phân tích trực tiếp mà không phải qua công đoạn phá mẫu, khả năng tự động hóa cao… phương pháp cực phổ phân tích lượng vết kim loại nặng trong nước đã được hồi sinh và phát triển trở thành các trạm quan trắc tự động KLN trong nước uống, nước cấp, nước mặt, nước thải…