Thuỷ điện Nậm Na 1

Công trình thuỷ điện Nậm Na 1 nằm trên suối Nậm Na do tập đoàn Hưng Hải làm chủ đầu tư được khởi công từ năm 2016 đến nay đã hoàn thành và đi vào sử dụng.

Hệ thống quan trắc của đập Nậm Na 1 gồm có:

Hệ thống quan trắc chuyển vị

Hệ thống quan trắc thấm

Hệ thống quan trắc tự động tại nhà điều hành

Tin Liên Quan