Thuỷ điện Hoà Thuận

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần thuỷ điện Hoà Thuận

Vị trí đặt nhà máy: Xã Hoà Thuận, Huyện Phục Hoà, Tỉnh Cao Bằng

Hệ thống thiết bị quan trắc cho thuỷ điện Hoà Thuận gồm có

Quan trắc chuyển vị đứng, ngang công trình

Cảm biến đo ứng suất bê tông

Cảm biến đo ứng suất cốt thép

Cảm biến đo nhiệt độ

Cảm biến quan trắc áp lực thấm

Tin Liên Quan